Skapar upplysta miljöer med människan i centrum
För oss som inte är utbildade ljusdesigner är det inte alltid så självklart att belysa våra arbetsplatser och hem på ett genomtänkt sätt. För Kristofer Langerbeck däremot är det själva utgångspunkten i hans dagliga arbete. Han är ljusdesigner i sammanslutningen Inklusiv arkitektur ljusdesign.
- Genom att utgå från vad människor gör i olika rum och miljöer skapar jag rätt belysning och ljusinsläpp, förklarar han.
Kristofer har en bakgrund inom teater och scenkonst, vilket redan tidigt gjorde honom uppmärksam på ljussättningens betydelse. Men det var först när han träffade en arkitekt som det gick upp för honom hur mycket det fanns att göra inom området även utanför scenen.
- Jag bestämde mig för att studera ljusdesign och förra våren tog jag examen från utbildningen i ljusdesign i Jönköping, berättar Kristofer.
Därefter startade han och tre vänner Inklusiv arkitektur ljusdesign, en ekonomisk förening där de samarbetar i vissa projekt och ger varandra råd i andra. Just nu är de tre arkitekterna mest involverade i arbeten utanför Inklusiv och Kristofer har å sin sida fullt upp med diverse belysningsuppdrag.
– Ett av de senare handlar om att ljussätta en verksamhet för barn och ungdomar i gamla
Riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm. Utmaningen ligger i att få modern kreativ
belysning att samspela med dels verksamhetens idé, arbetsplatsmiljö, samt byggnaden i sig
som är från tidigt 1890-tal.

Kristofer arbetar mycket med offentliga miljöer och arbetsplatser i sitt jobb. Dessutom har Inklusiv en uttalad ambition att ta hänsyn till hållbarhet och långsiktiga lösningar, både i arkitekturuppdragen och i ljusdesignen. Det kan röra sig om energiåtgång, materialbeständighet och långsiktiga rumsliga lösningar.
- Det är intressant att se hur olika tider har haft olika idéer om planering av exempelvis bostadsmiljöers olika uterum. Människor gör inte alltid som stadsplanerarna tänkt sig, konstaterar Kristofer.
När han får ett uppdrag utgår han alltid ifrån människorna som ska vistas i rummet. Sitter de framför datorn hela arbetsdagen? Rör de sig mycket i lokalens olika delar? Vilken verksamhet utförs?
- Att arbeta med ljusdesign är inte bara att sätta upp några piffiga lampor, det handlar lika mycket om fördelning av belysningen, ljusinsläpp via fönster och placering av ljuskällorna.
Det finns alltså både utrymme för kreativa lösningar och tekniska beräkningar för en ljusdesigner. För Kristofer gäller det att kombinera dessa delar för att skapa bästa möjliga ljus för människan i miljön.

Inklusiv arkitektur ljusdesign

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0736-31 45 18


Email:
kristofer@inklusiv.se

Hemsida:
www.inklusiv.se

Adress:
Inklusiv arkitektur ljusdesign
Mörtgatan 11
13343 Saltsjöbaden

| 13 SENASTE FÖRETAGEN